פסח הוא אחד החגים המשמעותיים ליהודים
ובישראל בגן הילדים מקבל החג משמעות רבה וחגיגיות.
קטלוג זה מתפרסם כל שנה, חודש אחד לפני תחילתו.
נא להתעדכן בזמן.

מוצרים שחובה לראות גם