משרד החינוך בוחר מדי שנה נושא שנתי לכלל מערכת החינוך.

בשנת הלימודים הנוכחית יקיים כל גן ילדים פעילות מרכזית אחת בנושא,

מוצרים שחובה לראות גם