פריטים חדשים ומקסימים שיעשו לנו ממש שמח בפעילויות וכמובן על קירות הגן ,הרי צריך כמה אביזרים שידחפו לעשייה, יעלו חיוך על פנינו כדי שנוכל להושיב את ישבני הקטנטנים שבאים לגן, קטלוג זה מתפרסם כל שנה,
חודש אחד לפני תחילתו.
נא להתעדכן בזמן.

מוצרים שחובה לראות גם